வுஹான் வைரலாஜி ஆய்வகம்

வுஹான் வைரலாஜி ஆய்வகத்தை பார்வையிட்ட உலக சுகாதார அமைப்பின் குழு..! ஆய்வு செய்ய சீனா அனுமதி மறுப்பு..!

உலக சுகாதார அமைப்பின் புலனாய்வாளர்கள் இன்று சீன நகரமான வுஹானில் அமைந்துள்ள வைரலாஜி ஆராய்ச்சி மையத்தை பார்வையிட்டனர். இந்த மையத்திலிருந்து தான் கொரோனா…