வெந்தயக்கீரை உருளைக்கிழங்கு வறுவல்

இந்த வெந்தயக்கீரை உருளைக்கிழங்கு வறுவலை ஒரு முறை டிரை பண்ணி பாருங்க!!!

உருளைக்கிழங்கு பிடிக்காதவர்களையே பார்க்க முடியாது. தினமும் உருளைக்கிழங்கு செய்து கொடுத்தால் கூட சாப்பிடும் நபர்கள் உள்ளனர். பல விதமான உருளைக்கிழங்கு…