வெள்ளியில் செய்த வில் அம்பு வைத்து பூஜை

சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் வெள்ளியில் செய்த வில் அம்பு வைத்து பூஜை

திருப்பூர்: காங்கேயம் அருகே உள்ள சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் உள்ள பூஜை பொருள் மாற்றம்…