ஷேன் வாட்சன்

‘தல’ நான்காவது கப்பை தட்டித் தூக்கு ‘தல’… வெளியேறினாலும் வெறியோடு ஆதரிக்கும் வாட்டோ!

முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரரான ஷேன் வாட்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நான்காவது முறையாக…