ஸ்ரீலட்சுமி நாராயண சாமி திருக்கோவில்

ஸ்ரீலட்சுமி நாராயண சாமி திருக்கோவில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு விழா

தருமபுரி: தருமபுரி அடுத்த அதகபாடி ஸ்ரீலட்சுமி நாராயண சாமி திருக்கோவில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு விழாவில் திரளான பக்தர்கள் சாமி…