ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம்

Zero-ஆன ஹீரோ நிறுவனம்.! கடும் சரிவு.!!

நாட்டின் மிகப்பெரிய இருசக்கர வாகன தயாரிப்பான ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் நிகர லாபம் சரிவடைந்துள்ளது. இது குறித்து ஹீரோ மோட்டோகார்ப்…