ஹேம்னாத்

“சித்ராவின் கன்னித்தன்மை மீது சந்தேகப்பட்டு டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னான்” – ஹேம்னாத் நண்பர் !

கொஞ்ச நாள் அடங்கி இருந்த சித்ராவின் தற்கொலை/கொலை வழக்கு பற்றிய பேச்சுக்கள் மீண்டும் ஹேம்நாத்தின் நண்பர் ரோஹித் கூறிய தகவல்களால்…