ஹேர் கட் செய்ய மறுக்கும் சிறுவன்

ஹேர் கட் செய்ய மறுக்கும் சிறுவன்; வைரல் வீடியோ 2.0

‘முடிவெட்ட எனக்கு பிடிக்கவில்லை; ஹேர் கட் செய்பவர் மோசமானவர்’ என ‘ஹேர் கட்’ வைரல் சிறுவன் கியூட்டாக அழுது கொண்டே…