10ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள்

10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் : 23ஆம் தேதி முதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என அறிவிப்பு!!

வரும் 23-ஆம் தேதி முதல் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தங்களது தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம் என்று…