10 ஆண்டுகளுக்கு பின் கிடைத்த நீதி

காதல் திருமணத்தால் குடும்பத்தை ஊரை விட்டு ஒதுக்கி பாதையை அடைத்த கிராமம் : 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் தம்பதிக்கு கிடைத்த நீதி!!

ராமநாதபுரம் : சாதி விட்டு சாதி காதல் திருமணம் செய்த ஒரு குடும்பத்தை ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்த கிராமத்திற்கு…