100% பார்வையாளர்

சினிமா அரங்குகள் 100% பார்வையாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதி..! நிலையான இயக்க நடைமுறையை வெளியிட்டது மத்திய அரசு..!

பிப்ரவரி 1 முதல் சினிமா அரங்குகள் மற்றும் மல்டிபிளெக்ஸ்களில் 100% பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி வழங்கி மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக,…