108 போர்வை சாற்றுதல் உற்சவம்

ஆண்டாள் கோவிலில் கௌசிக ஏகாதசியை முன்னிட்டு 108 போர்வை சாற்றுதல் உற்சவம்

விருதுநகர்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் கௌசிக ஏகாதசியை முன்னிட்டு 108 போர்வை சாற்றுதல் உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் 108…