133 பேர் தனிப்படுத்தல்

லண்டனில் இருந்து கோவை வந்த 133 பேர் தனிப்படுத்தல்

கோவை: இங்கிலாந்து நாட்டில் இருந்து கோவைக்கு வந்த 133 தனிமைப் படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இங்கிலாந்தில் பரிணாம மாற்றம் கொண்ட…