157 முறை தேர்வில் தோல்வி

157 முறை தேர்வில் தோல்வியடைந்து 158 முறையில் “லேனர் லைசென்ஸ்” வாங்கிய “பலே டிரைவர்”…

ஒரு மனிதனிற்கு வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம் தான். ஆனால் தோல்வியே வாழ்க்கையாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனால் அந்த…