168606 புதிய வீடுகள்

பிரதம மந்திரியின் அவாஸ் யோஜனா திட்டம்: 1,68,606 புதிய வீடுகள் கட்ட அனுமதி..!!

புதுடெல்லி: பிரதம மந்திரி அவாஸ் யோஜனா திட்டத்தில் 1,68,606 புதிய வீடுகள் கட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற…