18 எதிர்க்கட்சிகள்

குடியரசுத் தலைவர் உரையை புறக்கணிக்கும் 18 எதிர்க்கட்சிகள்..! பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை முடக்கும் முனைப்பில் எதிர்க்கட்சிகள்..?

பாராளுமன்றத்தின் முக்கியமான பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கும் நிலையில், ஆரம்பத்திலேயே எதிர்க்கட்சிகள் புறக்கணிப்பு நிலைப்பாட்டை எடுத்து பரப்பரப்பைக் கூட்டியுள்ளனர். பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், இரு அவைகளின்…