2 ஆண்டு

2 ஆண்டுகளுக்குள் நான்காவது முறையாக கவிழ்ந்தது அரசு..! என்ன நடக்கிறது இஸ்ரேலில்..?

நாட்டின் வரவு செலவுத் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான காலக்கெடுவிற்குள் பட்ஜெட்டை நிறைவேற்ற நாட்டின் நாடாளுமன்றம் தவறியதை அடுத்து இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் கவிழ்ந்தது. இதன்…