2 நாள் அரசுமுறை பயணம்

2 நாள் அரசுமுறை பயணம்: நாளை மத்தியப் பிரதேசம் செல்கிறார் ராம்நாத் கோவிந்த்..!!

போபால்: குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மார்ச் 6ம் தேதி 2 நாள் அரசுமுறை பயணமாக மத்தியப் பிரதேசம் செல்கிறார்….