22 டிகிரி சூரிய ஒளிவட்டம்

கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் தென்பட்டது 22 டிகிரி சூரிய ஒளிவட்டம்: சூரிய ஆராய்ச்சி கூட விஞ்ஞானிகள் தகவல்..!!

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் 22 டிகிரி சூரிய ஒளிவட்டம் தென்பட்டதாக சூரிய ஆராய்ச்சி கூட விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். திண்டுக்கல் மாவட்டம்…