27 ஆண்டுகள்

27 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்..! மகன் கேட்ட அந்த ஒரு கேள்வி..! வழக்கு பதிவு செய்த தாய்..!

உத்தரபிரதேசத்தில் சுமார் 27 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 12 வயதில் இரண்டு ஆண்கள் பல முறை பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட…