3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு

சொமாட்டோ விவகாரம்: ஊழியரை தாக்கிய ஹிடேஷா மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு..!!

பெங்களூரு: சொமாட்டோ ஊழியரை தாக்கிய ஹிடேஷா மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. கடந்த 9ம் தேதி…