4 காதுகள் கொண்ட பூனை

நான்கு காதுகளைக் கொண்ட விசித்திரப் பூனை : கேரளாவில் ஆச்சரியம்!!

கேரளா : நான்கு பூனைகளைக் கொண்ட விசித்தரப்பூனையை ஏராளமான மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர். கேரளா மாநிலம் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில்…