40 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர்

ஐடி வேலையை உதறிவிட்டு தாயுடன் பழைய பஜாஜ் ஸ்கூட்டரில் 40 ஆயிரம் கி.மீ., பயணம் : எதுக்கு தெரியுமா? இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு மகனா?

ஆந்திரா : ஐடி நிறுவன வேலையை உதறிவிட்டு தாயுடன் ஸ்கூட்டரில் புண்ணிய தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்ட மகனின் செயல் நெகிழ்ச்சியை…