40-நாட்களுக்கு பின் உடலை தோண்டி எடுத்து போலீசார்

சிறுமியை அடைய மனைவியை கொன்று நாடகமாடிய கணவர்: 40-நாட்களுக்கு பின் உடலை தோண்டி எடுத்து போலீசார்

கன்னியாகுமரி: முட்டத்தில் ஒருதலையாக காதலித்து சிறுமியை அடைய எண்ணி மனைவியை கொன்று இயற்கை மரணம் என நாடகமாடிய புதைத்த கணவரை…