49 நீதிபதிகள்

49 மூத்த சிவில் நீதிபதிகளை மாவட்ட நீதிபதிகளாக நியமித்தது தமிழக அரசு…!

நாடு முழுவதும் உள்ள நீதிமன்றங்களில் நீதிபதி பணியிடங்கள் முழுமையாக்கப்படாமல் உள்ளது. இதனால், ஏராளமான வழக்குகள் தேங்கி கிடப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. மாநிலங்கள்…