5 செயற்கைகோள்கள்

‘லாங்க் மார்ச் 8’ ராக்கெட்: 5 செயற்கைகோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது சீனா…!!

பீஜிங்: சீன விண்வெளி ஆய்வு மையம் ஹைனான் மாகாணத்தில் உள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து புதிய ‘லாங்க் மார்ச் 8’ ராக்கெட்…