6 குட்டிகளை ஈன்ற வளர்ப்பு நாய்

புதுமனை புகுவிழா நாளில் 6 குட்டிகளை ஈன்ற வளர்ப்பு நாய் : விழா எடுத்து கொண்டாடிய எஜமானர்!!

தெலுங்கானா : புதுமனை கட்டி விழா நடத்திய நாளில் தனது வளர்ப்பு நாய் 6 குட்டிகளை ஈன்றதால் அக்கம் பக்கத்தினரை…