7 பவுன் மற்றும் 70 ஆயிரம் பணம் கொள்ளை

ஓய்வுபெற்ற துப்பாக்கி தொழிற்சாலை ஊழியர் வீட்டில் திருட்டு: 7 பவுன் மற்றும் 70 ஆயிரம் பணம் கொள்ளை

திருச்சி: திருச்சி அருகே ஓய்வுபெற்ற துப்பாக்கி தொழிற்சாலை ஊழியர் வீட்டில் 7 பவுன் மற்றும்70 ஆயிரம் பணத்தையும் கொள்ளையடித்து சென்ற…