7 லட்சத்துக்கு வாங்குன வீடு

7 லட்சத்துக்கு வாங்குன வீடு! எவ்ளோ கோடி புதையல் கிடைச்சுருக்கு தெரியுமா?

கனடாவில், வெறும் 10 ஆயிரம் டாலருக்கு வாங்கிய பண்ணை வீட்டில், 4 லட்சம் டாலர் மதிப்பிலான புதையல்கள் கிடைத்து, வீடு…