73 முறை அபாராதம்

ஒரு நியாயம் வேணாமா..!! கடன் நிலுவை தொகைக்காக ஒரே நாளில் 73 முறை அபராதம் பிடித்தம் : தனியார் நிதி நிறுவனம் அட்டூழியம்!!

மதுரை : கடன் நிலுவை தொகைக்காக ஒரே நாளில் 73 முறை அபராதம் பிடித்தம் செய்த தனியார் நிதி நிறுவனம்…