9'வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை

சீனா முழுமையாக படைகளை விலக்க வேண்டும்..! 9’வது சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் இந்தியா கறார்..!

இந்திய இராணுவத்திற்கும் சீன ராணுவத்திற்கும் இடையிலான ஒன்பதாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் எல்லையில் சீனா முழுமையான படைவிலகலை மேற்கொள்ள இந்தியா மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.  இரண்டு ஆசிய…