BIS-Certified Helmets

ஹெல்மெட் விற்பனைக்கு 2021 ஜூன் 1 முதல் இந்தியாவில் புதிய கட்டுப்பாடு | முழு விவரம் இங்கே

சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் (MoRTH) ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி 2021 ஜூன் 1 முதல், இந்தியாவில்…