BSafe Express

பாரத்பென்ஸ் ‘Bsafe எக்ஸ்பிரஸ்’ ரீஃபர் டிரக் வெளியீடு: கோவிட்-19 தடுப்பூசி போக்குவரத்து டிரக்

நாடு முழுவதும் COVID-19 தடுப்பூசியை பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்வதற்காக பாரத்பென்ஸ் ‘BSafe எக்ஸ்பிரஸ்’ என்ற இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்பு ரீஃபர்…