Cancer Day 2021

உலக புற்றுநோய் தினம் 2021: இந்நாளின் வரலாறு மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன? “I am and I will”

உலக புற்றுநோய் தினம் வருடா வருடம் பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது சர்வதேச புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு…