home theatre soundbar

டி.சி.எல் TS3015 ஹோம் தியேட்டர் சவுண்ட்பார் இந்தியாவில் அறிமுகம் | இதன் விலை தெரியுமா?

டி.சி.எல் இன்று இந்தியாவில் தனது தயாரிப்பு இலாகாவில் டி.சி.எல் TS3015 ஹோம் தியேட்டர் சவுண்ட்பார் சாதனத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த டி.சி.எல்…