How to make broccoli soup

குளிருக்கு இதமளிக்கும் ஆரோக்கியமான ப்ரோக்கோலி சூப்!!!

பெரும்பாலான நபர்கள் ப்ரோக்கோலி சாப்பிடுவதைத் தவிர்த்து விடுவார்கள். எனினும், ஏராளமான சத்துக்கள் நிறைந்த இந்த காய்கறியை நம் உணவில் சேர்த்து…