Instagram Down

இந்தியா மற்றும் பிற நாடுகளில் திடீரென செயலிழந்தது இன்ஸ்டாகிராம்?! பயனர்கள் தவிப்பு! | Instagram Down

இந்தியா மற்றும் ஆசியாவின் பிற நாடுகளில் உள்ள பல பயனர்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் செயலிழந்ததாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது. நிகழ்நேர செயலிழப்பு கண்காணிப்பாளரான…