JioMeet PC

ஜியோ மீட்: PC, மடிக்கணினிகளில் ஜியோ மீட் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து இன்ஸ்டால் செய்வது எப்படி?

தொற்றுநோய்களின் போது மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக பல புதிய தயாரிப்புகளை வெளியிட்ட நிறுவனங்களில் ஜியோவும் ஒன்றாகும். ஜியோமார்ட், ஜியோ…