Mi Beard Trimmer 1C

சியோமி Mi பியர்ட் டிரிம்மர் 1C இந்தியாவில் அறிமுகம் | முழு விவரம் அறிக

சியோமி தனது சமீபத்திய டிரிம்மரை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்வதாக இன்று அறிவித்துள்ளது. Mi பியர்ட் டிரிம்மர் 1C என பெயரிடப்பட்ட…