Motorcycle Show

EICMA 2021 நிகழ்வுக்கான தேதிகள் அறிவிப்பு | முக்கிய விவரங்கள் இங்கே

உலகின் மிகப்பெரிய மோட்டார்சைக்கிள் நிகழ்வான EICMA 2021 க்கான தேதிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன. சர்வதேச பைசைக்கிள் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள்…