Oppo TWS

ஓப்போ என்கோ பட்ஸ் TWS இயர்பட்ஸ் இந்தியாவில் அறிமுகம் | Oppo Enco Buds TWS

ஓப்போ இந்தியாவில் ஓப்போ என்கோ பட்ஸ் என்ற பெயரில் மலிவு விலையிலான TWS இயர்பட்ஸை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த இயர்பட்ஸ்…