இந்த மாதிரி தினமும் நடந்தால் போதும்.. எந்த நோயும் நம்மை நெருங்காது!!!

Author: Hemalatha Ramkumar
27 May 2022, 4:46 pm
Quick Share

சித்தா நடை என்பது நீங்கள் எண் 8 அல்லது முடிவிலியின் வடிவத்தில் (Infinity), ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மற்றும் தேவையான வேகத்தில், சரியான மனநிலையுடன் நடக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும். மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம் மற்றும் அமைதியயைப் பெறுவதற்கு இந்த நுட்பம் இப்போது பலரால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

சித்தா நடையின் பலன்கள்:-
சித்தா நடை உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை விரைவுபடுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் மன மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியையும் உயர்த்தும் சக்தி கொண்டது. இது ஒரு விஞ்ஞான அணுகுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு மாறும் அமைப்பாகும். இது மனித உடலையும் மனதையும் கடுமையாக மாற்றும். சித்த நடையில், 8 அல்லது முடிவிலியின் வடிவம், மிக முக்கியமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. இன்று நீங்கள் செய்யும் ஒரு செயல் அல்லது தேர்வு எவ்வாறு தானாக அடுத்த தேர்வுகள் அல்லது பணிகளுக்கு இட்டுச் செல்கிறது என்பதை நிரூபிப்பதைத் தவிர, ஒரு பணியிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு எவ்வாறு மாறுகிறோம் என்பதை இது குறிக்கிறது.

சித்த நடையின் பலன்கள்:-
சித்தா நடைபயிற்சி உங்கள் உணர்ச்சி மற்றும் மன நலத்திற்கான விஷயம். சித்தா நடை பயிற்சியின் செயல்முறை என்பது, நீங்கள் தெற்கு திசையில் இருந்து வடக்கு நோக்கி நடக்கும்போது உருவம் 8 ஐக் கண்டுபிடிப்பதாகும். 8 என்ற இந்த வடிவத்தில் தெற்குப் பக்கத்திலிருந்து வடக்கு நோக்கி நடைபயிற்சி 21 நிமிடங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். தேவையான சுற்றுகளை முடித்த பிறகு, நீங்கள் திசையைத் திருப்பி, மேலும் 21 நிமிடங்களுக்கு வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி நடக்க வேண்டும்.

அபரிமிதமான ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்கு கூடுதலாக, இது பயிற்சியாளர்களுக்கு ஒரு திசை உணர்வையும் வழங்குகிறது. உண்மையில் சித்தா என்றால் நிறைவானவர் அல்லது சாதித்தவர் என்று பொருள். எனவே, இந்த முழுமையை அடைவது ஒரு நடைமுறையாகும். எனவே சித்தா நடையை அன்றாட வாழ்வில் செயல்படுத்த வேண்டும்.

Views: - 546

0

0