அறிமுக விழா

விவசாயத்தில் புரட்சியை உண்டாக்கும் நீர் கருவி ‘ஜிவா’: கோவையில் நடைபெற்ற அறிமுக விழா..!!

கோவை: நீர் மேலாண்மையில் புதிய கண்பிடிப்பும், நீரின் தரத்தை அதிகரித்து மகசூலை பெருக்கும் வகையிலான புதிய கருவி கோவையில் அறிமுகம்…