ஆட்சியரிடம் வாக்குவாதம்

எங்களுக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்க… குறையை சொல்ல நேரம் ஒதுக்காத ஆட்சியர் : விவசாயி குறைதீர் கூட்டத்தில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயி!!

விழுப்புரம் : ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தில் ஆட்சியர் மோகன் முன்பு பேச அனுமதிக்ககோரி விவசாயி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால்…