எழுத்து பிழை

சாதி பற்றிய சர்ச்சை கேள்வி அடங்குவதற்குள் அடுத்த சர்ச்சை : மீண்டும் சேலம் பெரியார் பல்கலை.,யில் அண்ணாதுரை பெயரில் பிழை!!

பெரியார் பல்கலை தேர்வில், எது தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி என்ற வினா எழுப்பிய சர்ச்சை அடங்குவதற்குள், அடுத்த சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது. சேலம்…