ஓம விதைத் தேநீர்

மழைக்கால நோய்களை தூர விரட்டும் ஓம விதைத் தேநீர்!!!

வலுவான நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் முக்கியத்துவத்தை நாம் அனைவரும் அறிவோம். இது ஒரு வலுவான சுவர் போன்றது. இது நம் உடலை…