காராமணியின் நன்மைகள்

முட்டையை விட அதிக புரதச்சத்து கொண்ட காராமணியின் வியக்க வைக்கும் பலன்கள்!!!

சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு காராமணி புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரமாக உள்ளது. இதில் தாவர அடிப்படையிலான புரதம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதுமட்டுமின்றி,…