சீரமைப்பு பணி

புத்துயிர் பெறுகிறது 500 ஆண்டுகள் பழமையான புதுமண்டபம்: எதிர்பார்ப்பில் மதுரைவாசிகள்..!!

பழம்பெருமையும் தொன்மை சிறப்பும் வாய்ந்த மதுரையின் ஷாப்பிங் காம்ப்லக்ஸாக திகழ்ந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எதிரே உள்ள புதுமண்டபம். கோடைக்காலத்தில்…