சைக்கிள் பேரணி

மண் வளப் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு: ராணுவ வீரர்களுடன் 420 கி.மீ. சைக்கிள் பேரணி..!!

கோவை: மண் வளத்தை பாதுகாப்பு இயக்கத்துக்கு ஆதரவாகமுன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் உள்பட 27 பேர் 420 கி.மீ சைக்கிளில் பயணம்…