தலை ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டை சகோதரிகள்

12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற தலை ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டை சகோதரிகள் : முயற்சி இருந்தால் முடியாதது எதுவும் இல்லை என நெகிழ்ச்சி!!

தெலுங்கானா: சாதிப்பதற்கு முயற்சியை தவிர வேறு எதுவும் தடையாக இருக்க முடியாது என ஒட்டி பிறந்த தலையுடன் 12ஆம் வகுப்பு…